Policy

index-Privacy

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ www.Travelzi.com  เรารู้สึกขอบคุณที่คุณได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมใช้บริการของเรา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราได้สร้างประโยชน์และความบันเทิงให้กับคุณ

 

Privacy Policy

Travelzi.com ( บางครั้งอาจใช้คำว่า “เรา” หรือ “พวกเรา” )  มีหลายอย่างที่เราต้องการให้คุณรับรู้และทำความเข้าใจเพราะการใช้งานร่วมกันนั้นต้องมีขอบเขตที่ชัดเจนให้กับทุกคนและทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทั้งนี้นโยบายทั้งหมดนี้ใช้ไม่ได้กับการกระทำที่ Travelzi มิได้กระทำ หรือกับบุคคลที่เราไม่ได้ว่าจ้างและการกระทำใดๆ ทั้งสิ้นของบุคคลที่ละเมิดข้อตกลงของ Travelzi.com ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด

1. คำจำกัดความ

“ Travelzi ” คือ  www.Travelzi.com  ผู้ให้บริการเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและเป็นผู้จัดเก็บ, เผยแพร่ข้อมูลจากสมาชิก
“ บริการ ” หมายถึง การเยี่ยมชมข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ภายในเว็บไซต์ Travelzi.com หรือ การสร้างข้อมูลใด ๆ ขึ้นมาก็ตามรวมเรียก  กว่า “ บริการ ”
“ ผู้ใช้บริการ ” หมายถึง    ผู้ที่เข้ามาเพื่อวัตถุใด วัตถุหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นครั้งคราว หรือเป็นสมาชิกก็ตาม
“ ข้อมูล ”  หมายถึง   สิ่งต่าง ๆ ที่ถูกบันทึกทั้งจากผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการของ Travelzi.com  เช่น บันทึกเรื่องราวการเดินทางของสมาชิก  ทั้งในรูปแบบของข้อความ , รูปภาพ,  ภาพเคลื่อนไหว, การแสดงความคิดเห็น ใน “พื้นที่ติดต่อระหว่างกัน” และรวมถึงงานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้น จาก การประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ของ  Travelzi.com  ถือ รวม เป็น “ข้อมูล” ทั้งสิ้น
“ พื้นที่ติดต่อระหว่างกัน ” หมายถึง ส่วนที่ใช้ในการสื่อสาร พูดคุย ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่นการ วิพากษ์วิจารณ์ เรื่องราวหรือรูปภาพ, การแบ่งปันในลักษณะต่าง ๆ,  การถาม-ตอบ  หรือพูดคุย หรือสิ่งอื่นใด  ที่มีลักษณะที่สามารถติดต่อกันได้
“ สิทธิความเป็นเจ้าของ ”  หมายถึง  สิ่งที่ว่าด้วยความคุ้มครองต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายของรัฐในทุกประเทศ เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา , ข้อมูล, บทความ,ภาพถ่าย,ภาพเคลื่อนไหว,บทเพลง  เพื่อมิให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์  ทั้งนี้ ไม่ได้หมายรวมถึงความรู้โดยทั่วไปซึ่งเป็นสิ่งซึ่งคนในสังคมรับทราบอย่างกว้างขวางอยู่แล้ว และเป็นสิ่งซึ่งมิได้เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลนั้นเอง
————————————————————————————————————————————————————————————

2. Travelzi.com   แบ่งการให้บริการเป็น  2 ส่วนหลัก ๆ คือ

2.1 ส่วนของการจองบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

คือ การจอง โรงแรม, ตั๋วเครื่องบิน, กิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ  จากทั่วโลก  ซึ่งเรามีเป้าหมาย ที่จะรวบรวม เว็บไซต์ด้านการจองโรงแรม ที่มีอยู่ในธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งมีเชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  จากหลาย ๆ ตัวแทนจำหน่าย   เพื่อสร้างตัวเลือกที่ดีให้กับคุณ และประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ
โดยเราได้เชื่อมต่อไปยัง เว็บไซต์ที่เรา พิจารณาว่าเหมาะสมหรือใกล้เคียงกับแนวความคิดของเรามากที่สุด ผ่านบริการของตัวแทนจำหน่าย (ทั้งนี้โปรดศึกษา นโยบาย ของแต่ละตัวแทนจำหน่าย เนื่องจากนโยบายดังกล่าว เรามิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆทั้งสิ้น) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายได้โดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม

2.2 พื้นที่ส่วนบุคคลและเนื้อหาข้อมูลต่าง ๆ ใน website

เป็นส่วนพื้นที่ของสมาชิก ที่สร้างเนื้อหาของตนเองขึ้นมา  ประกอบด้วย “ข้อมูล” เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางด้านการท่องเที่ยวในเชิงลึก ผ่านประสบการณ์จริงของสมาชิก  อีกทั้งในส่วนของ “ พื้นที่ติดต่อระหว่างกัน ”  และกิจกรรมอื่นอีก เช่น ในส่วนของการตกแต่งรูปเพื่อสร้างเป็น ไปรษณียบัตร และ ตรา ไปรษณีย์ ของประเทศต่าง ๆ ที่ได้เดินทางๆไป เพื่อส่งไปยังบุคคลที่สาม ผ่านช่องทาง สังคมออนไลน์หรือ E-mail ทั้งนี้กิจกรรมต่าง ๆ อาจมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลัง โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
————————————————————————————————————————————————————————————

3. การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลของคุณ

เมื่อคุณมาใช้บริการ หรือได้ลงทะเบียนกับเราแล้ว  จะเกิดสิ่งต่าง ๆดังนี้

3.1  การจัดเก็บโดยการให้ข้อมูลของคุณ

เราจะจัดเก็บข้อมูลจากคุณ ที่คุณเป็นผู้ให้ข้อมูลผ่าน เว็บไซต์หรือ อีเมล์หรือวิธีการอื่นใดที่บรรจุในเว็บไซต์ประกอบด้วย
3.1.1 บัญชีผู้ใช้ของคุณ : ประกอบด้วย  ข้อมูลส่วนตัวที่ระบุถึงตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็น  ชื่อของคุณ , ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน, ที่อยู่อีเมล์ ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอื่น ๆ ที่คุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา
บัญชีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการป้องกันโดยใช้รหัสผ่านเพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ คุณจำเป็นต้องป้องกันการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยการเลือกและการปกป้องรหัสผ่านของคุณอย่างเหมาะสมและการ จำกัด การเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์และเบราว์เซอร์ของคุณโดยการลงนามออกหลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการเข้าถึงบัญชีของคุณ แม้ว่าเราจะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลบัญชีผู้ใช้ได้ทั้งหมด แต่เราพยายามอย่างยิ่งเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลบัญชีผู้ใช้จะถูกเก็บไว้อย่างเป็นส่วนตัว
3.1.2 ข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ : เช่น การเขียน , ภาพถ่ายสถานที่เพื่อให้ปรากฏต่อสาธารณะให้กับผู้ใช้งานอื่น ๆ
โดยข้อมูล นั้นมาจากความเป็นจริงที่คุณได้ประสบมา เช่น การเดินทาง การบริการของสถานที่ เช่น โรงแรม หรือ สถานที่ต่าง ๆ ที่คุณไป ซึ่งเราเข้าใจว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างเฉพาะบุคคล ทั้งนี้คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา และเราไม่แทรกแซงหรือลบข้อมูลของคุณ เพื่อให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นจริง หากผู้ใดหรือองค์กรใดถูกพาดพิง ก็สามารถเข้ามาแก้ไขความเข้าใจผิดดังกล่าวได้เอง  แต่ทางเราจะไม่เข้าไปจัดการใด ๆ นอกเสียจากเกิดข้อพิพากทางกฏหมาย
เพื่อให้อยู่ใน ” สภาพที่เป็นอยู่ “ทั้งนี้ขอให้มีวิจารณญาณต่อการใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เข้าข่าย “ ข้อห้ามของข้อมูล ”  ในกรณีนี้ทางเราจำเป็นแจ้งให้คุณลบ ข้อมูลดังกล่าว
3.1.2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับคำถาม-คำตอบ  :  พื่นที่สำหรับ ข้อสงสัยและตอบข้อสงสัย ต่าง ๆ รวมถึงการพูดคุย ติดต่อ ของสมาชิก โดยข้อมูลเป็นข้อมูลสาธารณะ โดยถูกจัดเก็บตามช่วงเวลา
3.1.2.2 อมูลสถานที่ตั้ง: คุณอาจเลือกที่จะเพิ่มตำแหน่งของคุณบนรูปถ่ายของคุณ คุณสามารถควบคุมการตั้งค่าข้อมูลที่ตั้งของคุณก่อนที่จะอัพโหลดรูปของคุณ
3.1.2.3 กรรมอื่นที่ทางเราสร้างขึ้นมา : ข้อมูลที่คุณเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว เพื่อความสนุก หรือ เพื่อชิงรางวัล ที่ทางเราจัดขึ้น

ข้อห้ามของ “ข้อมูล”

ก. ข้อความ,ข่าวสาร,บทเพลง ,เสียง, ภาพถ่าย, ภาพตกแต่ง รหัส หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งขอแทนเป็น “ ข้อมูลเนื้อหา ” อันแสดงเป็นเท็จ ผิดกฎหมาย หลอกลวง ล่วงเกิน ใส่ร้าย หมิ่นประมาท ลามก  อนาจาร ก้าวร้าว หยาบคายหรือ ขู่เข็ญคุกคามผู้อื่น  หรือเป็นที่น่ารังเกียจ
ข. ข้อมูลเนื้อหาที่ก่อให้เกิด การส่งเสริมสนับสนุน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ทั้งทางเพ่งและอาญา  การฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดก็ตาม หรือข้อมูลเนื้อหาที่จะทำให้เกิดความรับผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายของรัฐ กฎหมายของประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายทางอิเล็กทรอนิคส์
ค. ข้อมูลเนื้อหาที่อาจละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นในการเป็นเจ้าของของผู้ใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลเนื้อหาที่ส่งเสริมการลอกเลียนงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต
ง. ข้อมูลเนื้อหาที่เลียนแบบบุคคลหรือองค์กรใดและก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อบุคคลอื่น
จ. การส่ง ” ข้อความขยะ ” หรือเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในพื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกันที่มีการบรรจุเนื้อหาดังกล่าวเข้าไป เราอาจดำเนินการระงับบัญชีส่วนตัวของบุคคลทั้งกล่าว หลังจากได้ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์แจ้งเตือนไปแล้ว 3 ครั้ง
ช. เนื้อหาที่มีกิจกรรมในเชิงพาณิชย์ และ/หรือการขายโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเรา   เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า เช่น การแข่งขัน การชิงโชค การพนันขันต่อ การแลกเปลี่ยนสินค้า การโฆษณา   และการ ประกอบธุรกิจแบบพีระมิดหรือการขายตรง
ซ. ไวรัส ข้อมูลที่เสียหาย หรือแฟ้มข้อมูลที่เป็นอันตราย ทำให้ปั่นป่วน หรือเป็นภัย
ในส่วนของการร้องเรียน ในกรณีที่มีการตัดสินชี้ขาดว่าคุณคือผู้มีสิทธิโดยชอบธรรมในข้อมูล เนื้อหา (ซึ่งรวมถึงสิทธิที่จะแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ หรือสิทธิที่จะห้ามมิให้มีการกระทำจนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติภูมิของตน  คุณสามารถกระทำการดังนี้ได้
(A) คุณมีสิทธิโดยชอบธรรม ต่อเนื้อหา หากคุณไม่ต้องการให้มีการใช้ข้อมูลดังกล่าวปรากฏในเว็บไซต์ หรือการสร้างงานต่อเนื่องเพิ่มเติม คุณสามารถชี้แจงและแจ้งกับเรา เพื่อที่เราจะดำเนินการร้องไปยังผู้ละเมิดเพื่อให้ลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ว
(B) หากท่านไม่คัดค้านการที่ Travelzi ผู้รับอนุญาต จะทำการตีพิมพ์ ใช้ ดัดแปลง ตัดทิ้ง และใช้ประโยชน์ซึ่งข้อมูลเนื้อหาดังกล่าว และท่านรับทราบข้อมูลดังกล่าวที่ปรากฏในเว็บไซต์แล้วและไม่ได้ร้องเรียนมายังเราหลังจากที่เราได้นำข้อมูลต่าง ๆ ไปทำการเรียบเรียงหรือสร้างงานใหม่ ทั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ทำการแจ้งไปยังผู้ที่นำข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์ของเราและเราได้ส่งเอกสารเพื่อขออนุญาตเผยแพร่ ตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้นขั้นตอนดังกล่าวแล้ว  เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
(C) เมื่อคุณอนุญาต แสดงว่าคุณได้สละสิทธิ์ของตน และตกลงที่จะไม่เรียกร้องหรืออ้างสิทธิโดยชอบธรรมใด ๆ ทั้งหมดในฐานะผู้เขียนข้อมูลเนื้อหานั้นตลอดไป

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ

การรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณไม่ได้ให้ด้วยตัวคุณเองแต่เป็นข้อมูลทางสถิติที่เราขออนุญาตเก็บจากคุณเพื่อเราจะสามารถปรับปรุงหรืออำนวยความสะดวกให้คุณได้มากขึ้น หากไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในส่วนนี้อาจทำให้เราไม่สามารถพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ตัวจัดเก็บข้อมูลของเราประกอบด้วย
3.2.1 คุกกี้ ( Cookies ) คุกกี้ ( Cookies ) คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของคุณ เพื่อทำการเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม เมื่อคุณเปิดเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้งในคราวหลัง เครื่องก็จะจำได้ทันทีว่าคุณเคยเข้ามาเยี่ยมชมแล้ว  คุกกี้ ( Cookies ) ไม่ใช่โปรแกรมที่จะเข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานแล้วทำลายไฟล์ต่างๆ แต่มีไว้เพื่อช่วยให้เราคอยติดตามว่าผู้ใช้แวะเยี่ยม หน้าใดบ้าง เริ่มต้นจากหน้าไหนจบลงด้วยหน้าไหนและบ่อยแค่ไหน  เราไม่ได้ใช้ คุกกี้ ( Cookies ) เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้คือใคร  เพียงแต่บอกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เคยเข้ามาเยี่ยม ชมเว็บไซต์ของเราแล้ว คุกกี้ ( Cookies ) ไม่ได้ใช้สำหรับเก็บ  ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ หากท่านไม่ประสงค์ให้ Cookies เข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน  ท่านสามารถ สั่งให้บราวเซอร์ปฏิเสธไฟล์ Cookies ได้
3.2.2 Google Analytics :  ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลดังนี้คือ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์ ,รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ช่องทาง ในเข้ามาถึงเว็บไซต์,รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การชมเนื้อหาต่าง ๆ ภายในหน้าเว็บไซต์ , วิเคราะห์ว่า ผู้ใช้งานเข้าถึงเป้าหมาย ภายในเว็บไซต์ได้อย่างไร
3.2.3 การติดต่อผ่าน อีเมล์  : เมื่อคุณร้องขอเพื่อสมัครเป็นสมาชิก เราจะส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการสมัครของคุณ หากคุณไม่ต้องการรับข่าวสารอื่นใด กรุณาแจ้งความต้องการของคุณในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนหรือโดยการปรับเปลี่ยนในบัญชีของคุณเองได้ภายหลัง จากการตั้งค่าของคุณ
————————————————————————————————————————————————————————————

4. เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไรบ้าง ?

4.1คุณคือเจ้าของข้อมูล  : เรารู้ว่า ข้อมูล,รูปภาพ, ภาพเคลื่อนไหว ที่คุณสร้างขึ้นนั้นเกิดจากประสบการณ์ของคุณ และการกระทำของคุณทั้งสิ้น ดังนั้นคุณจึงเป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวอย่างแน่นอน คุณสามารถเพิ่มหรือลบข้อมูลต่าง ๆ ได้ และเราจะไม่ละเมิดความเป็นเจ้าของของคุณ เว้นแต่ ข้อมูลของคุณได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นผู้ใดและมีการแจ้งมายังเรา เราจำเป็นอย่างยิ่งที่แจ้งให้คุณลบข้อมูลดังกล่าว และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดการดำเนินคดี  และเมื่อเราต้องการใช้ข้อมูลของคุณเราจะแจ้งให้คุณรับทราบ โดยที่คุณสามารถที่จะอนุญาตหรือปฏิเสทได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ และเมื่อคุณอนุญาตและถือว่าเราได้รับมอบสิทธิ์นั้นตลอดไป โดยที่คุณไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในภายหลังได้

ข้อยกเว้น

ยกเว้นเมื่อ Travelzi จัดกิจกรรมภายใน web โดยใช้เนื้อหาข้อมูลของคุณเพื่องานสถิติ, การจัดอันดับ, ชิงรางวัลหรืออื่นใด    ข้อมูลดังกล่าวนั้น Travelzi สามารถรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจากคุณก่อน   หรือต้องให้คุณอนุญาติ ถือว่าเป็นขอบเขตที่ทาง Travelzi  สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้

4.2  เราถือว่าการที่คุณเข้ามาให้ข้อมูลต่าง ๆ นั้นเพื่อประโยชน์ต่อบุคคลอื่น

หรือเพื่อสาธารณะดังนั้นหากเราเห็นว่าข้อมูลใด ๆ นั้นเป็นประโยชน์ เราจะนำไปแปลหรือเพื่อตัดทอน, เรียบเรียงใหม่ เป็นภาษาต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นสามารถเป็นประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้น โดยทั้งนี้เราจะส่งเอกสารถึงคุณเพื่อให้คุณรับทราบ และอนุญาตหรือตอบปฏิเสท    หากคุณไม่ตอบเอกสารที่เราได้จัดส่งหาคุณภายในเวลา 15 วัน เราถือว่าคุณได้อนุญาตและมอบสิทธิ์ให้กับเราแล้ว   และเมื่อทำการแปลหรือเรียบเรียงเสร็จสิ้นลง และเมื่อทำการเผยแพร่เราจะใส่ชื่อของเจ้าของบทความพร้อมกับเชื่อมโยงไปยังต้นฉบับของคุณ ให้กรณีที่ใช้เพื่อแปล เพื่อให้แน่ใจว่าคุณรับทราบแล้ว หากเป็นการจัดทำในรูปแบบอื่นเราจะรวบรวมรายชื่อขอคุณไว้สำหรับหน้าสำหรับอ้างอิง สำหรับผู้ให้ข้อมูลโดยข้อมูลที่จัดทำใหม่คุณไม่สามารถลบได้หรือแก้ไข หรือโต้แย้ง เพราะจัดทำขึ้นภายใต้ บัญชีผู้ใช้ของ  Travelzi และถือว่า เราได้เป็นตัวแทนรับมอบสิทธิ์นั้นแล้วตลอดไป

4.3 การจัดทำหนังสือแนะนำการท่องเที่ยวอิเล็ทรอนิกส์

เราจะทำการรวบรวมข้อมูลของคุณ ทั้งนี้ข้อมูลอาจมาจากหลาย ๆ  บุคคล เราจะทำเอกสารแจ้งไปหาคุณ  ว่าเราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อนำมาจัดทำหนังสือโดยคุณจะได้รับเอกสารอิเล็ทรอนิกส์เพื่อรับทราบและเพื่อยินยอม หรือ ปฏิเสทได้ ภายใน 10 วันหากพ้นกำหนดไปแล้วถือว่าคุณให้สิทธิ์เราในการจัดทำและถือว่าเราเป็นตัวแทนของคุณในการใช้สิทธินั้น ตลอดไป โดยคุณไม่สามารถเรียกร้องภายหลังได้
————————————————————————————————————————————————————————————

5. เราเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อ?

5.1 เมื่อมีโปรโมชั่น

หรือบริการในนามของธุรกิจเพื่อให้ของขวัญฟรีหรือขายสินค้าให้กับคุณผ่านทางบริการของ Travelzi ขอสงวนสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลสมาชิกของคุณ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นต่อธุรกรรมดังกล่าวเท่านั้น

5.2  คำเชิญ:

เมื่อคุณเชิญบุคคลที่สามให้มารวมใช้บริการของเรา อาจมีการเชื่อมโยงชื่อจาก บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ , FACEBOOK ,TWITTER,INSTRAGRAM เพื่อให้บุคคลดังกล่าวแน่ใจว่าได้รับเชิญจากคุณ

5.3 ข้อมูลสำหรับบริษัทคู่ค้าและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อพันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ ทางเราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้น หรือก่อนที่จะมีการส่งผ่าน หรือโอนย้ายข้อมูลสมาชิกของคุณ 5.4 เราอาจเปิดเผยข้อมูลเป็นกรณีพิเศษเมื่อทางTravelzi พิจารณาเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้น จะมีผลต่อการจำแนก, การติดต่อ, การดำเนินการด้านกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของทาง Travelzi หรือเป็นต้นเหตุแห่งความกระทบกระเทือน หรือความเสียหายใดๆ ต่อผู้ใช้บริการของทาง Travelzi จากการแทรกแซง หรือละเมิดสิทธิ์และสมบัติใดๆ ไม่ว่าด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามนอกจากนี้ เราสามารถเปิดเผยข้อมูลหากได้รับการร้องขอจากทางราชการ ภายใต้อำนาจของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือด้วยวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ทางเรา พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต่อการรักษา การพัฒนา การให้บริการ ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
————————————————————————————————————————————————————————————

6. สิ่งที่ห้ามทำ

6.1  เนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์นี้  เป็นสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละบุคคลและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วย “สิทธิความเป็นเจ้าของ”  โดยมี Travelzi  เป็นผู้ดูแลและจัดเก็บข้อมูล  ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่มิใช่เจ้าของข้อมูล ใช้เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือ คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่  โดยปราศจากจากอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ให้ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมิได้เป็นของTravelzi  ดังนั้นหากบุคคลใดต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้ยังมีส่วนของข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดย Travelzi  โดยตรง ซึ่งถือเป็นลิขสิทธิ์ของเราและห้ามมิให้กระทำการดังกล่าว หากไม่ได้รับอนุญาตจากเราเสียก่อน
( อนุญาตให้ใช้เพื่อการหาข้อมูลท่องเที่ยวส่วนบุคคล เพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการท่องเที่ยวหรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น )
6.2  ใช้ระบบเก็บข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เช่น โรบอท (robot) สไปเดอร์ (spider) สเครเปอร์ (scraper) หรือโดยระบบอัตโนมัติอื่น ๆ หรือระบบดำเนินการประมวลผลด้วยตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากเรา
6.3  การฝ่าฝืนข้อห้ามในโรบอท เอ็กซ์คลูชั่น เฮดเดอร์ส (robot exclusion headers) ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือหลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยงมาตรการอื่นที่ใช้ในการป้องกันหรือจำกัดการเข้าเว็บไซต์นี้
6.4    ดำเนินการใด ๆ ซึ่งตามดุลพินิจของเรา ถือเป็นการก่อหรืออาจก่อให้เกิดภาระแก่โครงสร้างพื้นฐานของเรา โดยไม่มีเหตุผลหรือ เกินสมควร
6.5    ทำการเชื่อมโยงแนวลึก (deep-link) ไปยังส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากเรา
————————————————————————————————————————————————————————————

7.นโยบายในการแจ้งลบ

Travelzi ในกรณีที่คุณมีข้อร้องเรียนหรือข้อโต้แย้งต่อสิ่งใดหรือข้อมูลเนื้อหาใด ตลอดจนข้อความของผู้ใช้เว็บไซต์ที่นำมาบรรจุลงในเว็บไซต์นี้ หรือคุณเชื่อว่าสิ่งใดหรือเนื้อหาใดที่นำมาบรรจุลงในเว็บไซต์นี้ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อเรา ทันที เพื่อดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อแจ้งไปยังบุคคลที่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้ ข้อมูลดังกล่าวถูกลบไป
————————————————————————————————————————————————————————————

8. การเชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นหรือ บุคคลอื่น

8.1.  กระทำโดย Travelzi :ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ Travelzi เชื่อมโยงคุณไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เช่น เว็บแปลงสกุลเงิน, สภาพอากาศ และอื่น ๆ เว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ดำเนินการภายใต้นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวเดียวกันนี้ เรา แนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว
8.2    ดำเนินการโดยผู้ใช้ :เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงค์  ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ Travelzi ไฮเปอร์ลิงค์ดังกล่าวมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เราไม่สามารถควบคุม และไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลเนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าว หรือความเป็นส่วนตัวหรือวิธีปฏิบัติของเว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้ ท่านจะต้องระมัดระวังด้วยตัวของท่านเองในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิงค์ใดก็ตามที่ท่านเลือก หรือซอฟต์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลด (ไม่ว่าจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นก็ตาม) ปราศจากจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ,หนอน, ม้าโทรจัน ,ข้อบกพร่องและสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายได้ การที่เราสร้างไฮเปอร์ลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ นั้น มิได้แสดงเป็นนัยถึงการสนับสนุนสิ่งใดในเว็บไซต์ดังกล่าว หรือความเกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ดังกล่าว ในบางกรณี เว็บไซต์บุคคลอื่นอาจขอให้ท่านเชื่อมโยงข้อมูลประวัติของท่านใน Travelzi กับข้อมูลประวัติในเว็บไซต์อื่น การยินยอมให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นทางเลือกของท่านเองทั้งสิ้น และท่านอาจหยุดการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว (กับเว็บไซต์บุคคลอื่น) เมื่อใดก็ได้
————————————————————————————————————————————————————————————

9.การรักษาความเป็นส่วนตัวของเด็ก

Travelzi  ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 หรือมีเจตนาให้บุคคลดังกล่าวลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณได้มาลงทะเบียนสมาชิกกับเราโดยปราศจากความยินยอมของคุณโปรดติดต่อเรา  เราจะดำเนินการลบทะเบียนผู้ใช้ดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
————————————————————————————————————————————————————————————

10. จุดหมายปลายทางที่คุณเดินทางไป

แม้ว่าในการเดินทางทุกครั้งย่อมมีความเสี่ยงอยู่บ้าง และส่วนใหญ่ จะจบได้โดยไม่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่อันตรายก็ตาม การเดินทางไปยังพื้นที่บางแห่งอาจมีความเสี่ยงมากกว่าสถานที่อื่นๆ อยู่บ้าง
Travelzi ขอแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบอย่างใส่ใจถึงข้อห้าม คำเตือน ประกาศ และคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศจุดหมายปลายทางและโปรดติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ก่อนที่คุณทำการจองสิ่งต่างๆ ที่ต้องใช้ในการเดินทางของคุณก่อน
แม้ว่า Travelzi มีข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางใดในต่างประเทศนั้น แต่คุณต้องเข้าใจว่า สถานการณ์ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา และความเสี่ยงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน ดังนั้น Travelzi ไม่รับรองหรือรับประกันว่า การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่สมควรกระทำ หรือปราศจากความเสี่ยง และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียที่อาจเป็นผลมาจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าว ทั้งนี้การเดินทางของคุณถือเป็นการตัดสินใจของคุณเอง
————————————————————————————————————————————————————————————

11. ข้อสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิด ดังต่อไปนี้

11. 1.  เราไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อข้อมูลเนื้อหาที่คุณหรือบุคคลอื่นนำเข้าบรรจุ จัดเก็บ หรือถ่ายข้อมูลลง หรือต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น และ Travelzi ไม่มีความรับผิดต่อความผิดพลาด การหมิ่นประมาท การใส่ร้ายป้ายสี การกล่าวโทษ การละเว้นการกระทำ การหลอกลวง สิ่งลามกอนาจาร หรือการทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ ที่คุณอาจพบเห็น และในฐานะผู้ให้บริการเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Service) Travelzi ไม่ต้องรับผิดต่อ คำแถลง การรับรอง                 หรือเนื้อหาใด ๆ ของผู้ใช้เว็บไซต์ในพื้นที่ที่มีการสื่อสารกันแบบสาธารณะ โฮมเพจส่วนบุคคล หรือพื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกันอื่น ๆ แม้ว่า Travelzi ไม่มีหน้าที่คัดเลือก แก้ไข หรือ ติดตามสอดส่องซึ่งข้อมูลเนื้อหาใด ๆ ที่นำเข้าบรรจุในเว็บไซต์หรือที่แจกจ่ายผ่านพื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน แต่ Travelzi ขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจของตนแต่ฝ่ายเดียวที่        จะลบ คัดเลือก หรือแก้ไขข้อมูลเนื้อหาที่นำเข้ามาบรรจุลงหรือที่จัดเก็บในเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใดและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณต้องรับผิดชอบต่อการทำสำรองเนื้อหาหรือจัดหาเนื้อหาใหม่มาแทนข้อมุลเนื้อหาที่คุณนำเข้ามาบรรจุหรือจัดเก็บในเว็บไซต์ ทั้งนี้คุณจะต้องรับผิดชอบต้นทุนและค่าใช้จ่ายใน             การนี้แต่เพียงผู้เดียว
11.2  ข้อมูล , ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีข้อความที่ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด Travelzi ไม่ขอรับประกันความถูกต้อง และขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดทั้งหมด สำหรับความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ  เกี่ยวกับการเดินทาง ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้  Travelzi ขอปฏิเสธการรับรองความถูกต้องหรือรับประกันซึ่งความถูกต้องหรือลักษณะความเป็นเจ้าของ , ลิขสิทธิ์ ของข้อมูลเนื้อหาเว็บไซต์โดยชัดเจน
11.3 หากมีการแนะนำบริการ หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มิได้เกิดจาก Travelzi เพราะว่าการแสดงข้อมูลที่เกิดขึ้นอยู่ในลักษณะ “ในสภาพที่เป็นอยู่” จึงไม่มีการรับประกันหรือรับผิดชอบในลักษณะใด ๆ ทั้งสิ้น
11.4 กรณี  ที่เกิดความเสียหายจากการหลอกลวง ,ความประมาทไม่รอบคอบ ภายใต้ข้อบังคับดังกล่าว การใช้เว็บไซต์ของคุณเป็นความเสี่ยงภัยของคุณเองทั้งสิ้น และไม่ว่ากรณีใด ๆ เรา(เจ้าหน้าที่,พนักงาน,ผู้บริหาร) ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียและความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น กรณีนัดพบกันเป็นการส่วนตัว  :  ทั้งนี้ทุกคนพึ่งระวังให้มาก จากการใช้บริการเชิงปฏิสัมพันธ์ เพราะประกอบด้วยคนทุกประเภท เราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ใครมีเจตนาใด พึ่งระวังในการนัดพบกันเนื่องจากรู้จักกันใน Travelzi ในทุกกรณี  ไม่ควรให้ที่อยู่,  เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นใด และการพบกัน ทั้งนี้เพื่อป้องการเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่าง ๆ ที่นำความเศร้าโศกและความสูญเสีย ทั้งนี้เราไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงใด ๆ จึงใคร่ให้สมาชิกตลอดจนบุคคลที่ได้เข้ามา ใช้ “บริการ” ต่าง ๆ ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของเรา ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เราขอปฏิเสทความรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  เนื่องจากเกิดจากดุลพินิจของคุณเองเราไม่มีส่วนในการตัดสินใจใด ๆ ของคุณ
11.5 ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้บรรจุไว้ใน Travelzi ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
————————————————————————————————————————————————————————————

12. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้องและชดใช้ให้กับเรา จากการเรียกร้อง เพราะมูลเหตุของการกระทำ การทวงถาม การเรียกคืน การสูญเสีย ความเสียหาย ค่าปรับ สินไหม หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่ว่าในประเภทหรือลักษณะใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและทางบัญชีตามสมควร ที่เรียกร้องโดยบุคคลอื่นอันเนื่องมาจาก
(1) การที่ท่านผิดข้อตกลงนี้ หรือเอกสารที่อ้างอิงในข้อตกลงนี้
(2) การฝ่าฝืนกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
————————————————————————————————————————————————————————————

13. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราอาจจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อปกป้องคุณให้ดีขึ้น  การที่สมาชิกใช้เว็บไซต์อย่างต่อเนื่องภายหลังจากวันที่การปรับปรุงมีผลบังคับใช้ ถือว่าสมาชิกให้ความเห็นชอบการปรับปรุงดังกล่าวหากมีการปรับปรุงนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวในสาระสำคัญ บริษัทฯ จะแจ้งให้สมาชิกของบริษัทฯ ทราบโดย    การส่งหนังสือแจ้งไปยังที่อยู่อีเมล์ที่ท่านได้ให้ไว้ หรือติดประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้เห็นอย่างชัดเจน
การติดต่อเรา  สามารถติดต่อเราผ่าน หน้าเว็บไซด์หลักใน ส่วนของเมนู Contact
————————————————————————————————————————————————————————————